Automatizace a pracovní místa: Co se musí změnit

Technologie, které jsou k dispozici už dnes, by mohly zautomatizovat asi 1/3 aktivit u celých 60 % pracovních pozic. To však neznamená, že zničehonic budou zítra pryč miliony pracovních míst. Automatizace bude částečná a stroje budou provádět jen některé úkony. Jaký bude čistý dopad automatizace na zaměstnanost, to ještě vůbec není zřejmé.

Automatizace například zvýšila poptávku po asistentech v právním odvětí, kteří zpracovávají rešerše tak, aby právníci mohli dělat svou práci. V USA tak je dnes více těchto asistentů než kdykoli předtím – musejí však mít nové dovednosti. Musejí zvládat základní nástroje pro analýzu dat a také být digitálně gramotní.

Bude technologický pokrok znamenat ekonomický a společenský přínos i pro střední třídu?

Ilustrační snímek

To do značné míry závisí na tom, jak změníme systém vzdělání a současné instituce obecně, uvádí článek na webu McKinsey.com.

Učit se, učit se, učit se

V digitálních ekonomikách je v porovnání s nízce kvalifikovanou pracovní silou kapitál a talent odměňován nepoměrně vysoce. Význam primárního vzdělávání a rekvalifikací proto bude naprosto zásadní.

V Řecku například funguje Aliance pro digitální zaměstnatelnost, která poskytuje kurzy programování pro některé nezaměstnané. Aliance je hnutím, ve kterém spolupracuje několik vzdělávacích institucí spolu se soukromými zaměstnavateli. V příštím desetiletí chtějí každoročně rekvalifikovat 1 500 osob.

Plánovaný regionální rozvoj

I my ostatní se musíme zvládnout přizpůsobit a přehodnotit naše současné systémy vzdělávání a sociálního zabezpečení. Naše myšlení se musí změnit. Pracovní místa zaručená na celý život jsou minulostí, která se prostě už nevrátí. Sociální záchranná síť a pobídky musí být nastaveny takovým způsobem, aby vedly lidi k pravidelnému vzdělávání a získávání nových dovedností.

Dobře naplánovaná politika regionálního rozvoje může opravdu pomoci. V mnoha státech existují bývalé průmyslové oblasti a jiné periferie, kde místní komunita už ztratila víru a kde se v ekonomickém smyslu nic neděje. Investice do odborné přípravy a infrastruktury jsou podporou, která pomůže začlenit tyto oblasti do nové ekonomiky.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company