Behaviorální změna v oblasti bezpečnosti práce - případová studie

Článek informuje o tom, jak probíhala změna firemní kultury v oblasti bezpečnosti práce v Olympic National Park. Klíčem k dosažení komplexní bezpečnostní kultury je častá a otevřená komunikace na všech organizačních úrovních. Behaviorální proces, který vyšší management národního parku zavedl v květnu 1998, tento cíl podporuje díky vzájemnému pozorování a systému zpětné vazby. Zaměstnanci definují konkrétní způsoby chování vztahující se k bezpečnosti práce a vytvoří si jejich seznam, na jehož základě periodicky kontrolují své kolegy.

Po každém hodnocení pozorovatel osobně pohovoří s monitorovaným zaměstnancem a poskytne mu osobní koučing, jehož cílem je posílení správných pracovních návyků a eliminace rizikového chování. V některých případech se zmiňuje o rizikovém chování, jehož si zaměstnanec ani není vědom. Díky tomu si dotyčný může vše správně uvědomit a snažit se o změnu. Pokud je rizikové chování pro dotyčného zaměstnance snadnější, rychlejší nebo pohodlnější alternativou, doporučí nadřízený sociální podporu ze strany kolegů.

Bezpečnostní diskuse umožňují pozorovateli a sledovanému zaměstnanci společně analyzovat situaci a identifikovat a odstranit osobní překážky v bezpečném pracovním výkonu. Systém používaný v parku **Olympic** byl vytvořen s pomocí firmy **Safety Performance Solutions** z Virginie, která se specializuje na rozvoj bezpečnosti práce v organizacích.

**Datum vydání:** VII/2002

Zdroj: Safety Performance - Zdroj informací o behaviorálním přístupu k bezpečnosti práce.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Safety Performance