Bez manažerů lidských zdrojů ani ránu

Bez manažerů lidských zdrojů ani ránu

Před ani ne tak dlouhou dobou se termín management lidských zdrojů stěží vůbec používal. Dnes se s ním setkáváme po celém světě. Mluví to o jeho vzrůstající důležitosti. To potvrzuje i vydávání knih a publikací na toto téma, kterých je také stále více. Odborníci se shodují na skutečnosti, že zatímco léta osmdesátá těžila z rozvoje techniky, devadesátá léta stavěla na lidských zdrojích.

Co zakládá důležitost managementu lidských zdrojů? Je to zejména současné pojetí firmy coby fenoménu založeného na zdrojích, dále organizace výuky a management vzdělávání. Management lidských zdrojů má klíčový podíl na zvyšování obchodních výsledků, podílí se na podpoře výuky zaměstnanců a umožňuje jim dosahovat lepších výsledků v kratších časových úsecích.
-kh-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide