Blogy mění firemní kulturu

Firmy na Západě si začínají rychle uvědomovat, jaký potenciál v sobě skrývají stále oblíbenější blogy. Mohou být dobrým interním médiem pro získávání zpětné vazby od zaměstnanců, propagaci firmy nebo informování kolegů o věcech, které by bylo příliš zdlouhavé šířit e-mailem. Neměly by se však stát veřejným skladištěm nevraživých poznámek o špatných pracovních podmínkách nebo odkrývat důležité firemní informace.

Velké firmy, jako je například IBM, Sun Microsystems nebo Hill & Knowlton, již mají formální pravidla pro oblast blogů. Cílem těchto pravidel je zejména zdůraznit nebezpečí ztráty kontroly firmy nad důvěrnými informacemi. Zaměstnanec, který pak píše ve svém blogu o firemních věcech, může být i propuštěn.

Vytvářet taková pravidla je velmi obtížné. Neměla by být příliš restriktivní vzhledem k firemní kultuře, ale i zákonným normám. Odborníci pokládají za vhodný model politiku IBM. Řada jejích principů totiž vychází ze zdravého rozumu, například když žádá, aby autor v blogu specifikoval, že nevyjadřuje názory firmy, ale pouze své vlastní.

Zaměstnanci IBM jsou osobně zodpovědní za to, co napíší ve svých blozích. Měli by si uvědomit, že se pohybují na veřejnosti, jejich zprávy tam zůstanou dlouhou dobu, a proto chránit své soukromí. Pokud hodlají psát o IBM, mají povinnost zveřejnit své jméno a pozici. Jsou povinni dodržovat autorská práva a finanční předpisy. Nesmějí zveřejňovat důvěrné firemní informace a uvádět klienty, partnery nebo dodavatele bez jejich souhlasu. Ve svých příspěvcích se musejí zdržet neetického jednání, osobních útoků, obscénností apod. a věnovat zvláštní pozornost vyjadřování o tématech, jako je politika nebo náboženství. Pokud přijdou na vlastní chyby, musejí je neprodleně odstranit.

V případě interních blogů by měl management firmy začít tím, že formuluje pravidla pro to, jaké informace jsou pro tyto účely užitečné. I přesto je však třeba zachovat trpělivost a důležité informace nejprve paralelně rozesílat také e-mailem nebo jinými kanály. Pravidla pro blogy, které si zaměstnanci zakládají mimo firmu, pomohou do jisté míry minimalizovat kritiku a zabránit šíření důvěrných informací. Pokud však firma o sobě na internetu nalézá nelichotivé zprávy, vždy by se měla zamyslet, zda na nich není něco pravdivého.

-kk-

Zdroj: Learning Circuits - Portál zabývající se převážně e-learningem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Learning Circuits