Británie: Letošní prioritou HR je udržení talentů

Udržení talentů je pro následující rok největší prioritou britských manažerů lidských zdrojů. Vyplývá to z výzkumu poskytovatele řešení pro řízení talentů Taleo. Výzkum HR Challenges 2008 se dotazoval 200 britských manažerů HR na největší očekávané výzvy a nástroje, kterých bude potřeba k jejich dosažení.

Vedle udržení nejlepších talentů bude klíčová také schopnost přilákat talenty a dodržovat nová pravidla právních předpisů. Další důležité výzvy HR budou zahrnovat plánování nástupnictví, řízení rozvoje kariéry, snižování nákladů na nábor zaměstnanců, získávání větší podpory nejvyššího vedení a zvyšování interní mobility zaměstnanců.

Mezi klíčové nástroje pro dosažení těchto výzev bude patřit především řízení výkonnosti, měření efektivity HR a hledání způsobů pro větší transparentnost dovedností zaměstnanců. Většina respondentů (46 %) přitom očekává, že v roce 2008 udrží stávající rozpočet nebo dojde k navýšení (33 %). Pouze 21 % počítá se snížením.

-kk-
Zdroj: Online Recruitment Magazine - britský portál věnovaný náboru zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje Online Recruitment Magazine