Brzy již práce na lízing

Se vstupem do Evropské unie vzroste potřeba dočasného přidělování zaměstnanců do firem, které budou v krátkém čase potřebovat splnit nějaký úkol. Takzvaný personální lízing by se měl do roku 2010 zvýšit až na pětinásobek. V současné době takto pracuje například v Holandsku 5 procent pracujících.

V praxi probíhá personální lízing tak, že si firmy, které potřebují plnit své úlohy v časové tísni, pronajímají pracovníky od agentur. Tito lidé jsou v personálně-lízingové agentuře na určitý čas zaměstnáni. Agentura zabezpečuje všechny povinnosti, které přitom vyplývají ze sociálně-právních závazků.

Personální lízing je výhodný pro všechny tři strany. Firmy mohou v nárazových a hektických obdobích rychle získat dočasné zaměstnance bez toho, aby je dlouze vybíraly formou pracovních pohovorů, které již zajistí agentura. Agentura dostává od firem peníze za pronájem zaměstnanců a dočasně přidělovaní zaměstnanci získávají více pracovních zkušeností, protože jsou zaměstnáni v různém prostředí. I když nepracují na dobu neurčitou, dočasné zaměstnání je pro ně lákavější než podpora v nezaměstnanosti.

**Datum vydání:** XII/2003
Zdroj: IFormát - web slovenského magazínu Formát
Zobrazit přehled článků ze zdroje IFormát