Budoucnost HR spočívá v datech

HR dnes stále více spoléhá na využití dat ve všech svých dílčích procesech a tento trend bude pokračovat i v příštích letech. Zásadní rozhodnutí už nebudou založena na pouhé intuici personalistů, ale na tvrdých důkazech podporovaných statistikami. Vedle toho se také očekává významný posun od retrospektivních metrik k více prediktivním a to v tom smyslu, že organizace bude předem informována o možných potížích i nových příležitostech a bude připravena včasně přijmout vhodná opatření. HR lídři se také více zapojí do finančních operací společností. 

Rozdíly mezi tradiční personalistikou a HR založeném na využití dat popsal server hrzone.com.

Retence zaměstnanců

Data poskytnou hlubší analýzu jednotlivých profesí a důvody, proč lidé v těchto pozicích zůstávají ve společnosti, nebo naopak, rozhodnou-li se odejít. Renomované mezinárodní firmy jako Google či Apple již tento přístup používají s velmi dobrými výsledky.

Kariérní vyhlídky 

Data nabízí také informace o pravděpodobném počtu odsloužených let, které lze očekávat od zaměstnanců dané společnosti do budoucna. Také předvídají, na jakou úroveň v hierarchii společnosti se s velkou pravděpodobností dostanou.

Efekt výhod 

Data pomáhají odhadnout, jaké typy zaměstnaneckých výhod mají přímý vliv na pracovní morálku a produktivitu.

Lepší učení

Data mohou naznačit nejúčinnější způsoby rozvoje zaměstnanců prostřednictvím sebezlepšování.

Systém odměňování

Data ukáží skutečnou motivaci skrytou za loajalitou zaměstnanců a jejich vysokou produktivitou tím, že poskynout mnohem podrobnější informace než jednoduché platové průzkumy nebo manažerská intuice.

Každý, kdo chce pracovat v HR primárně kvůli touze pracovat s lidmi, bude muset přizpůsobit také své myšlení a přijmout nevyhnutelnost práce s daty, kdy vlastní instinkt a předpoklady nahrazují prokazatelné trendy a statistiky.

-bn-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone