Budoucnost má jméno virtuální pracoviště

Mnohé firmy musely až dosud čelit problému, že se jejich zaměstnanci z různých důvodů nemohli pravidelně scházet, aby sdíleli své názory a vůbec mohli spolupracovat jako tým. Dnes jim v tom však může velmi efektivně pomoci Internet s pomocí nových softwarových technologií. Zaměstnanci mohou spolupracovat on-line (pomocí celosvětové počítačové sítě) a real-time (ve skutečném čase). Takové technologie spadají do oblasti tzv. produktů pro obchodní spolupráci (CPC – collaboative product commerce). V dnešní době je využívá již mnoho světové proslulých firem, například **Ford Motor Company** či **General Motors**.

Správná kombinace Internetu se softwarovými nástroji pro spolupráci dává firmám možnost samostatné organizace činnosti, rychlé, levnější a dokonalejší spolupráce. Umožňuje zaměřit se na konkrétné problémy, vytvářet složitější spojení mezi členy pracovních týmů, zrychlit proces rozhodování. Konkrétním příkladem takové technologie je v článku popisované virtuální pracoviště (virtual workrooms) americké společnosti **CGE&Y**. Jedná se o model, který vytváří dvoupodlažní virtuální pracoviště.

Přízemí zmíněného virtuálního pracoviště je přístupné všem členům i hostům organizace. Tvoří jej „výstavní stánek“ – místo, kde mohou zaměstnanci sdílet znalosti a komunikovat a „veřejná konferenční místnost“ sloužící k témuž, ale oficiálnějšímu účelu. První patro je pak doménou pouze pracovníků, kteří se účastní projektu virtuálního pracoviště. V prvním patře tedy nalezneme osobní kancelář, volné kanceláře pro rozvoj projektu a konferenční místnost. Ve skutečnosti však jednotliví členové pracují na geograficky naprosto oddělených pracovištích (doma, v rozdílných pobočkách firmy, v jiných zemích). Virtuální pracoviště může velmi dobře sloužit i k mezifiremní spolupráci. Má tedy před sebou podle všeho zářivou budoucnost.

**Datum vydání:** XI/2002

Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young