Být šéfem bývalých spolupracovníků není výhra

V mnoha kulturách je dodržování určitého odstupu a formálnosti v pracovních kontaktech vžitou tradicí. Přesto může nastat problém, když na pracovišti existují rodinné vazby nebo intimní vztahy.

Typickým příkladem je, když se z vašeho dobrého kamaráda, se kterým jste strávili léta v jedné kanceláři, stane váš šéf. Když se člověk stane ze dne na den nadřízeným svých bývalých spolupracovníků, v některých případech vezmou kamarádské vztahy za své. I když by se nový šéf snažil zachovat se všemi vztahy na staré úrovni, stejně se může dočkat nevděku a střetnout se se závistí, se sarkastickými poznámkami, že se změnil, že už to není on a podobně.

Tyto rozpory se mohou stupňovat, za několik měsíců může proti novému šéfovi stát celý tým a to může mít negativní dopad na další chování a vztahy a také na práci. Všechny tyto faktory se podepisují na psychické pohodě na pracovišti, na pracovních výkonech, na kvalitě a morálce.

Takový rozporům se přitom dá předcházet:

- Hned po nástupu do funkce si se všemi pracovníky individuálně promluvte, definujte své představy o připravovaných změnách a ptejte se jich na představy.

- Stanovte jednoznačná pravidla (co je dovolené a co naopak).

- Vysvětlete ostatním, že se vám zvýší nejen plat, ale také povinnosti a jaká zodpovědnost na vás nyní čeká.

-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk