Čas připravit se na konec recese

Propouštění, zmrazování a snižování platů, zvyšování odpovědnosti, omezování bonusů či možností vzdělávání a rozvoje. To je realita řady zaměstnanců, kteří kvůli ekonomické krizi netratili svou práci. Je sice pravda, že patří k těm šťastnějším, předpoklad, že mohou být vděční, že vůbec mají práci, však může fungovat jen krátkodobě. Přesněji řečeno může trvat jen tak dlouho, dokud nedojde k oživení ekonomiky.

Ukazuje se, že veškerý psychický chaos, který zaměstnanci prožívají v období ekonomické krize, podnítil hromadné oslabení důvěry ve firmy, zejména u nejvýkonnějších zaměstnanců. Co ale mají firmy dělat, zvláště pokud stále trvá období ekonomické nejistoty? Měly by již dnes začít s konkrétními kroky, aby si získaly angažovanost svých lidí zpět.

- Dodejte energii svým vůdcům. Nezapomínejte, že i vedoucí pracovníci jsou lidé. V posledních měsících mohla ztráta morálky postihnout i je. Je třeba věnovat jim čas, sdílet společnou vizi a získat zpět jejich oddanost.

- Sdílejte jasnou a přesvědčivou vizi. Pokud ji dosud nemáte, vytvořte ji a sdílejte se všemi zaměstnanci prostřednictvím vůdců. Nesrozumitelnost vede ke zbytečnému strachu a nejistotě.

- Jasně definujte role a odpovědnosti. Krize přinesla restrukturalizace a změny rolí. Zaměstnancům je však spolu s tím třeba vysvětlit, co se od nich očekává a jak to souvisí s firemními cíli.

- Otevřeně, upřímně a často komunikujte. Komunikace je důležitá vždy, v době nejistoty však ještě více. Chybí-li upřímná komunikace, zaměstnanci cítí úzkost a šíří mezi sebou fámy.

Vzdělávejte zaměstnance a zapojujte je do řešení. Propojte systémy řízení HR se směřováním a cíli organizace. Se zaměstnanci zacházejte dobře – spravedlivě a s respektem. Snažte se podpořit morálku, zapojit více zábavy a budovat přátelská pracoviště.

-kk-

Zdroj: HR Management - portál amerického odborného magazínu HR Management
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Management