Čeho je moc.....

Snižování kvality života, ztráta komunity, problémy v mezilidských vztazích a obtíže v soukromém životě jsou daní za nevyrovnaný poměr mezi prací a rodinným životem. Podle odborníků mají delší pracovní hodiny a zvýšená intenzita práce negativní dopad na plodnost a sexuální život. Ženy velmi trpí tím, že musejí více pracovat a méně se mohou věnovat svým rodinám.

K dostatečné rovnováze mezi rodinou a prací může dopomoci například zlepšení přístupu ke kvalitní péči o dítě, snížení pracovních hodin, větší flexibilita v pracovním režimu nebo nové programy pro matky a otce. Větší prostor by měl být dán také přechodu mezi povinnostmi doma a pracovními záležitostmi. Oba partneři by se také měli lépe dělit o práce v rodině.
-kh-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide