Černá skříňka efektivity řízení lidských zdrojů

Až dosud byla otázka efektivity řízení lidských zdrojů zahalena rouškou tajemství. Odborníci z organizace CIPD však nyní provedli průzkum, který dokazuje, že efektivní řízení lidských zdrojů je jednak konkurenční výhodou, jednak prvkem, který zvyšuje výkonnost zaměstnanců. Průzkum byl prováděn celkem u 12 firem, které jsou ve svém odvětví velmi úspěšné.

Odborníci z CIPD prováděli s manažery i zástupci zaměstnanců na všech úrovních rozhovory a shromažďovali získaná data. Poté se z nich pokusili získat údaje o celkovém přístupu zaměstnanců ke své práci a vedoucích HR k lidem. Data se poté porovnala s celostátním průměrem. Pro účely posuzování oddělení lidských zdrojů byl vytvořen tzv. výkonnostní model.

Při průzkumu se ukázalo, že skutečně úspěšné společnosti mají fungující oddělení lidských zdrojů. Ta dokáží najít vhodné zaměstnance a dále je rozvíjet a motivovat, aby dokázali dělat svou práci lépe. Zaměstnanecké strategie jsou v těchto organizacích postaveny na lidských schopnostech, motivaci a využívání příležitostí k dalšímu rozvoji. Výraznou roli v tomto procesu hraje přítomnost firemních hodnot, s nimiž se zaměstnanci ztotožňují.

Tyto hodnoty by však samy o sobě nebyly k ničemu, kdyby nebyly integrovány do všech složek organizace a kdyby se jimi neřídili i samotní manažeři. Právě na této konzistentnosti záleží – není možné, aby nadřízení „kázali vodu a pili víno“. Všechny zúčastněné kvalitní společnosti též využívaly Balanced Scorecard nebo jinou metodu hodnocení výkonnosti.
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management