České firmy stále neumí měřit HR

Nejnovější vydání studie HR Controlling společnosti PricewaterhouseCoopers uvádí, že společnosti v České republice stále nedokáží dostatečně měřit oblast HR. Firmy totiž většinou sledují jen tzv. tradiční oblasti, jako jsou například náklady na externí nábor nebo fluktuaci. Již méně se věnují sledování interních zdrojů a procesů, které jsou však pro stanovení celkové efektivity HR také důležité.

V porovnání s Evropou se v Česku podle výsledků studie více využívají výkonnostní složky mzdy. To může souviset s nedostatkem zaměstnanců na trhu a jejich tlakem na fixní mzdy bez rizika nižší výkonnosti vzhledem k náročným cílům. Více peněz se u nás investuje odborných dovedností (tzv. hard skills) než do rozvojových (soft skills). Vyšší návratnosti investic do svých zaměstnanců dosahují středně velké firmy.

-kk-
Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny