Cesta k silné firemní kultuře

Lídři inspirují. Formují talentované a výkonné zaměstnance. Za každým takovým lídrem však najdeme něco stejně silného – firemní kulturu, která motivuje zaměstnance k pilné práci a setrvání ve firmě. Každá firma má svoji kulturu. Namísto toho, aby ji nechala neřízeně se rozvíjet, by ji ale měla pěstovat tak, aby podporovala loajalitu a motivaci. Vybudovat silnou firemní kulturu založenou na zábavě, sdílení myšlenek, spolupráci a vzájemném propojení je možné v pěti jednoduchých krocích.

- Pochopení. Lídři musejí pochopit, co je pro jejich zaměstnance důležité a motivující. Proces pochopení ávisí na vzájemné komunikaci.
- Uvedení do praxe. Jakmile jsou motivační faktory jasné, je třeba zavést je v praxi.
- Zapojení zaměstnanců. Požádejte zaměstnance, ať vyjádří svůj názor na to, jak mohou přispět k úspěchu firmy a její kultury.
- Spolupráce. Zaměstnanci by měli dostat prostor pro praktický rozvoj svých myšlenek formou spolupráce.
- Odpovědnost. Silná firemní kultura je výsledkem kreativity a péče. Její součástí by měla být odpovědnost za její stav realizovaná prostřednictvím komunikace a ověřování.

-kk-
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral