Cesta přechodu od řízení lidského kapitálu k řízení lidských zkušeností

Celosvětový trend v podnikání se neustále mění vlivem společenských změn, globalizace, nových technologií a potřebou přizpůsobit se nestálému prostředí. Neměnným však zůstává fakt, že jsou to lidé, kteří rozhodují o úspěchu. Aby se společnostem v dnešním světě dařilo, musejí se zaměřit na své zaměstnance a zavázat se ke zlepšování jejich pocitů, emocí a zkušeností spojených s firmou.

SAP Success Factors

Řízení zkušeností (experience management) je důležitou součástí dnešní ekonomiky, a pokud firmy chtějí mít spokojené zaměstnance, musejí jim naslouchat a naučit se s nasbíranými daty správně nakládat.

Jak ovšem získat tato tzv. X-data (z angl. experience) založená na zkušenostech, pocitech a emocích? Určitě se vám vybaví dlouhý dotazník, často posílaný firmou jednou ročně, jehož vyhodnocení se většinou dozvídáme až za několik měsíců, a už si ani nepamatujeme, co jsme vlastně vyplnili, ani to, v jakém rozpoložení jsme se zrovna nacházeli.

Klíčem je sbírat X-data postupně a hlavně individuálně, při dílčích momentech, na kterých jednotlivci záleží – tzv. „moments that matters“. Jsou jimi okamžiky klidně i předcházející prvnímu dnu v práci – jako začátek onboarding procesu, dále skončení zkušební doby, ale také když se nám vydaří nějaký projekt nebo když se zaměstnanci narodí dítě. Musíme se ptát takovou formou, aby to člověka potěšilo, nikoliv naštvalo, tedy jednoduše a jasně. Zaměstnanci se díky tomu budou cítit docenění a přispějí k vytváření pozitivní firemní kultury. A o to nám přece jde.

Ovšem realita je často jiná. Zamyslete se, co je náplní pozice HR. Často slýcháme o spoustě administrativní práce, zadávání dat do systému a jejich upravování. Toto by ale neměla být ta správná cesta – systémy mají sloužit HR, nikoliv HR systémům. Jejich role by měla být spíše v poskytování rad, koučování a vedení manažerů k tomu, aby správně řídili své lidi. Zaměstnanci totiž musejí mít jakousi vnitřní pozitivní motivaci. Na to ale nemají čas, proto je dnes cílem procesy automatizovat, aby se HR mohlo skutečně soustředit na to, co je potřeba.

To je ten přechod od řízení lidského kapitálu (HCM) k řízení lidské zkušenosti (HXM), protože na zkušenosti skutečně záleží, toto nás všechny čeká. Trh práce se vyvíjí, dnes je vysoká míra fluktuace, lidé se do práce aktivně nezapojují, nedělají věci navíc. Často už v momentě nástupu na svou pozici vědí, že to bude jen na chvíli. Zaměstnanci jsou dnes ve výhodě, proto jim trh vychází vstříc například vznikem novinek, jako je job sharing – zaměstnanci se sami rozhodnou a vzájemně dohodnou, co budou dělat, práci si rozdělí stejně jako mzdu. Na českém trhu je to ještě „v plenkách“, na Západě v tom už vidí budoucnost, na kterou bychom se měli připravovat.

Zajímá vás více? Chtěli byste se dozvědět o technologických novinkách ze světa HR?

Přihlaste se na konferenci SAP Future of Work Day konající se 7. listopadu 2019 v Praze!

Do Prahy dorazí Dr. Steve Hunt, uznávaný psycholog zabývající se vztahem mezi technologií, podnikáním a firemní kulturou. Taky se dozvíte o zaměstnanecké zkušenosti, výzvách dnešního pracovního trhu, trendech v HR a třeba i to, jak transformovat HR procesy s pomocí SAP SuccessFactors. Součástí konference bude Airstream karavan, ve kterém můžete zažít interaktivní budoucnost na vlastní kůži!

Více informací o konferenci

SAP Success Factors Airstream karavan