Cesty k větší důvěře zaměstnanců ve firmu

Firmy v období ekonomické krize bojují s klesající důvěrou svých zaměstnanců, která se nepříznivě odráží na jejich vývoji. Zaměstnanci mohou mít vysokou důvěru v zaměstnavatele jen tehdy, pokud budou věřit, že pracují pro efektivně řízenou organizaci, která je konkurenceschopná a nabízí jim slibnou kariéru, jistotu práce a možnost dalšího rozvoje. Jak tedy získat důvěru zaměstnanců?

- Buďte upřímní v otázce jistoty zaměstnání. Otevřeně mluvte o problémech, kterým firma čelí. Zajímejte se o názory zaměstnanců a snažte se odstranit jakoukoli nejistotu plynoucí z bezdůvodného strachu.

- Stanovte si priority v podobě kvality a zlepšování. Soustřeďte se na efektivitu provozu, ale neobětujte nic, co by mohlo poškodit vysoké firemní standardy kvality.

- Přesvědčte zaměstnance, že ve vaší organizaci mohou dosáhnout svých kariérních cílů. Hledejte způsoby, jak rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.

- Uznávejte zaměstnance za vynikající zákaznické služby. Pravidelně projevujte uznání za pozitivní vztahy se zákazníky. Zapojte formální odměny.

- Dokažte, že nejvyšší vedení umí řešit problémy. Pořádejte pravidelná informační setkání a diskuse s nejvyšším vedením. Předem informujte o tématech, o kterých se bude hovořit.

- Podporujte rovnováhu pracovního a soukromého života. Hledejte pružná opatření, která budou vašim zaměstnancům nejlépe vyhovovat. Dodejte jim důvěru a pocit, že dokáží zvládnout obojí.

- Umožněte zaměstnancům pracovat na něčem, co je baví. Práce by měla odrážet jejich silné schopnosti. Snažte se nabízet co nejvíce příležitostí, jak zkoušet nové a zajímavé věci.

- Podporujte prostředí, v němž budou zaměstnanci mít motivaci pracovat tvrdě a zvyšovat úsilí. Identifikujte, co je motivuje a co jim naopak brání ve větším pracovním nadšení. Pracujte na odstraňování překážek.

- Ujistěte se, že vaše aktivity v rámci společenské odpovědnosti přispívají ke spokojenosti zaměstnanců. Závazek firmy ve věci společenské odpovědnosti by měl být upřímný.

- Nabízejte příležitosti k růstu a rozvoji. Diskutujte o možnostech rozvoje, identifikujte klíčové znalosti a dovednosti a mezery v nich.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today