Chcete zisky? Investujte do lidí

Firemní úspěch přichází díky kvalitním zaměstnancům – HR to slýchají stále dokola. HR musí dobře rozumět interakcím mezi zaměstnanci, zákazníky a akcionáři. Zaměřením na tyto vazby mohou úspěšně provázat lidský faktor s firemním ziskem.

Continental Airlines a Sysco Corp. jsou dvě firmy, které si vytvořily konkurenční výhodu využitím zmíněného přístupu. Continental, vysoce centralizovaná firma s vysokými fixními náklady ve finanční tísni, zvolila zaměření na lidský faktor, aby se vyhnula bankrotu. Sysco, úspěšná decentralizovaná organizace s nízkými fixnímy náklady, zvolila lidský faktor pro zlepšení již ziskového provozu.

V Continental i Sysco jsou lidé klíčoví

Continental byla v nesnázích, řadila se k nejhůře posuzovaným aerolinkám a měla nespokojené zákazníky. Dokázala ale tuto bilanci během jednoho roku dramaticky změnit implementací efektivních manažerských praktik.

Hlavní motor změny byla strategie, která se zaměřovala na zákazníky, akcionáře, provoz a zaměstnance. Nastavila plnění hlavní potřeby zákazníka – konsistentní, bezpečné a kvalitní služby. Doručení tohoto kritéria přineslo potřebné zisky.

Plán také zahrnoval hodnoty z pohledu zaměstnanců. Cílem bylo vytvoření prostředí, kde lidé uvidí, jak se výkony jednotlivce i týmů vzájemně ovlivňují.

V Sysco byl na druhé straně výkon stabilní a solidní. Firma demonstrovala, že zaměření na obchodní partnery a zákazníky může přinést ještě lepší výkonnost. Sysco dělá pravidelný průzkum svých partnerů a zákazníků, aby zhodnotila a porovnala jejich spokojenost.

Pětihvězdičkový manažerský model

Pokud se stanete „5-star“ zaměstnavatelem, můžete být více než atraktivní. Můžete získat renomé, které přitáhne zaměstnance vhodné pro vaši firemní kulturu, hodnoty a zákazníky. Jinými slovy, model „5-star“ je především o lidech. Základní hodnoty jsou:

- vedení a podpora,

- vhodní lídři, kteří dokáží ovlivňovat skupinu lidí k dosažení společného cíle, mají potenciál generovat pro své firmy největší úspěch,

- posílení předních supervizorů,

- odměňování na základě výkonu.

Kvalita života

Oslovování potřeb zaměstnanců v rámci a mimo rámec pracovního světa napomáhá vylepšovat a udržovat schopnost firmy přitahovat, motivovat a udržovat si velmi talentované osoby v oboru.

Strategická shromáždění pro odborníky HR

HR lídři musí být aktivní a hledět na problémy a řešení z dlouhodobé širší firemní perspektivy. Klíčem je mít jasný lidský kapitálový model, poháněný firemní strategií a strukturou HR, která bude plnit tradiční role co nejefektivnějším způsobem.

-av-
Zdroj: Workforce.com - informace o lidských zdrojích a jejich řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workforce.com