Chystáte průzkum angažovanosti zaměstnanců? Co dělat, aby vám neuškodil

Důležitost angažovanosti zaměstnanců se v posledních letech skloňuje ze všech stran. Přibývá tak firem, které provádějí průzkumy angažovanosti. Někdo sází na vlastní síly, někdo si najímá odborníky na psychometircká měření. Ani ten nejlepší a nejdražší odborník či metodologie vám však nepomůže, pokud si předem nepoložíte otázky, na které upozornil server Tlnt.com. Jestliže si na ně neodpovíte jasným ano, hrozí vám, že jediným výsledkem vašeho průzkumu angažovanosti bude ztráta angažovanosti zaměstnanců.

1. Budete něco dělat s výsledky průzkumu?

Tato otázka je naprostý základ, a přesto ji většina firem ignoruje. Ptát se na něco, co nebudete měnit, je zbytečné a navíc vám to v očích zaměstnanců uškodí. Mohou získat pocit, že to, co říkají a dělají, nemá žádnou váhu, a přestat se snažit.

2. Zpracujete výsledky průzkumu v dohledné době?

Často se stává, že vyhodnocení zaměstnaneckých průzkumů trvá dlouhé měsíce. Zaměstnanci během té doby marně přemýšlejí, proč se vůbec průzkum konal. Negativní emoce sílí a pocit je stejný jako v prvním případě: Proč se o něco snažit?

3. Budou následovat pohovory se zaměstnanci?

Písemné průzkumy nedokáží odhalit hlubší kontext názorů zaměstnanců. V osobních pohovorech, které budou následovat po průzkumu, můžete klást doplňující otázky a získat konkrétní příklady fungujících i nefungujících postupů.

4. Pomůžete manažerům s tím, co mají dělat?

Klíčem k angažovanosti zaměstnanců jsou jejich manažeři. Jestliže neinvestujete do rozvoje manažerů a nepomáháte jim lépe zvládat tuto roli, může být celý průzkum angažovanosti zbytečný. Opět mu bude chybět nějaká následná akce.

5. Budete angažovanost řešit individuálně?

Angažovanost každého pracovníka je individuální záležitost, nikoli nějaký souhrnný výsledek průzkumu. Proto je třeba zaměřit se více na rozvoj manažerů a jejich práci s podřízenými na základě individuálních poznatků z průzkumu. Jste na to připraveni? Pak můžete začít s průzkumem.

-kk-

Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT