Chytřejší zaměstnanecké průzkumy

Máte pocit, že vaše zaměstnanecké průzkumy nejsou přesné? Příliš pozitivní nebo příliš negativní výsledky vzbuzují oprávněné pochybnosti o upřímnosti respondentů. Článek proto přichází s několika tipy, jak zefektivnit zaměstnanecké průzkumy, aby dění v organizaci odrážely realističtěji.

- Sestavte organizační výbor. Za splnění cílů průzkumu by měli odpovídat správně vybraní lidé. Vyberte 8 až 12 lidí, kteří budou představovat různé úrovně, demografické skupiny a geografické lokace.

- Udržujte jednoduchý průzkum. Neměl by být příliš dlouhý a měřit příliš věcí najednou. Když zaměstnanci neuvidí spojení mezi měřenými záležitostmi a skutečným děním v organizaci, průzkum ztratí svou hodnotu.

- Měřte věci, které chcete změnit. Předem vyjasněte svá očekávání a soustřeďte se pouze na kritické záležitosti. Zaměstnanci očekávají, že vše, co měříte, chcete změnit.

- Snažte se předpovídat obchodní výsledky. Průzkumy, které měří správné věci, dokáží předpovídat obchodní výsledky - např. která skupina zaměstnanců je nejziskovější, nejoblíbenější mezi zákazníky, vykazuje nejnižší fluktuaci apod.

- Začněte s malými úspěchy. Výsledky zaměstnaneckých průzkumů by vás neměly zaplavit. Řada lidí má problém v tom, že neví, kde začít s procesem změn. To pak vede k narůstajícímu cynismu zaměstnanců vůči iniciativám, které nefungují.

- Pomocí pečlivé analýzy odhalte základní příčiny. Příčiny problémů podložené daty se stávají jasnějšími.

- Učte se z výsledků průzkumů. Jakmile zavedete průzkum, který začne přinášet výsledky, můžete je pravidelně porovnávat (např. meziročně). Průzkum byste také měli postupně upravovat, aby odpovídal měnícím se potřebám firmy.

- Udělejte z průzkumu součást vašeho byznysu. Aby mohly průzkumy být úspěšné, měly by se stát běžnou součástí firmy, nikoli rušením od práce.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine