Chyťte šanci za pačesy

Ti z vás, kteří pracují s lidským kapitálem, jsou si dobře vědomi, že většina lidí v průběhu života několikrát mění kariéru a každá z těchto změn představuje příležitost pro ještě větší úspěch. Úspěšné hledání cesty vyžaduje podle autorky následující kroky:

- Sledujte příležitosti a využívejte je. Firmy expandují a snižují stavy, trhy prožívají své cykly a co fungovalo včera, nemusí fungovat dnes. Namísto nářku nad tím, co jste ztratili, se zaměřte na to, co můžete získat.

- Čtěte z čajových lístků: čtěte noviny. Abyste mohli úspěšně najít správnou cestu, musíte mít přehled, jakým směrem se pohybuje obchodní svět a vědět, co očekávat.

- Uvědomujte si svoji osobní konkurenční výhodu. Každý je jedinečný a každý má své silné stránky a slabiny. Stavte na svých silných stránkách a napojte je na současné trendy, které jste vypozorovali. Zkoumejte svůj úspěch i klopýtnutí a hledejte v nich své skryté silné stránky.

- Věřte svým instinktům. Rozdíl mezi úspěchem a selháním leží často v tom, zda spoléháte na svou vnitřní moudrost.

- Pracujte na svém rozvoji. Pokud jste v poslední době neselhali, pak jste možná příliš spokojení s tím, fungovat v rámci své bezpečné zóny. Přemýšlejte o tom, čím jste prošli a využijte každou lekci, které se vám dostalo. Tajemství úspěšné kariéry leží v rozvoji uvědomování a všímání si přicházejících a opakujících se vzorců, témat, harmonie a disharmonie.

-av-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net