Co byste měli vědět o šikaně na pracovišti

Stále více lidí zažívá nebo pozoruje šikanu na pracovišti. Článek proto přichází s deseti doporučeními pro zaměstnance a manažery, jak lépe pochopit a řešit šikanu.

- Každý tyran má svůj vlastní způsob šikany. Může používat verbální, neverbální i praktické taktiky.

- Každý tyran vychází z vlastního vnitřního kontextu, například strachu z klesající úrovně výsledků své práce nebo lepších schopností kolegů.

- Tyran se může zaměřit na kohokoli, ne každý, koho si vybere, však musí být jeho dlouhodobou obětí.

- Šikana je úmyslnou snahou o ponížení a poškození kolegů či jejich pověsti. Není to nárazová agrese ani legitimní kritika.

- Tyrani většinou vysílají varovné signály, když si vybírají své oběti. Důležité je proto jednat asertivně, což je může odradit od dalších útoků.

- Zlehčování nebo ignorování těchto varovných signálů může tyrana pouze podpořit v jeho úsilí.

- Tyran se většinou snaží připravit kolegu o jeho osobní moc. Při útoku je proto zásadní moudře se rozhodnout – stanovit hranice.

- Oběť útoku tyrana si může ušetřit další útoky, udrží-li si kontrolu nad svým rozhodováním. Čím dříve stanoví hranice vzájemné komunikace, tím lépe.

- Manažeři, kteří se domnívají, že mají tyrana ve svém týmu, by měli jednat okamžitě. Vyčkávání by pouze tyrana podpořilo a znesnadnilo budoucí zásah.

- Šikana by neměla být zaměňována s robustními styly vedení a strategiemi pro řízení nedostatečné výkonnosti. Manažeři, kteří takové chování přehlížejí, nesou odpovědnost za šíření šikany.

-kk-

Zdroj: Director Magazine - britský časopis pro vedoucí pracovníky především malých a středních podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Director Magazine