Co chtějí zaměstnanci vědět?

Ilustrační snímek

Nepřipravujete se zbytečně o dobré zaměstnance? Pokud si kladete tuto otázku, pak si pravděpodobně dobře uvědomujete, že jen získat kvalitní lidi nestačí. Je třeba umět si je udržet. Programů, jejichž cílem je udržet si zaměstnance, existuje ve firmách obrovské množství. Někdy se však při tom všem zapomíná na několik základní otázek, které byste měli svým lidem zodpovědět a ujistit se, že vašim odpovědím rozumějí. Na pět takových otázek upozornil server hrcommunication.com.

1. Co ode mne očekáváte?

Manažeři by měli se svými zaměstnanci mluvit o svých očekáváních. Zní to sice samozřejmě, opravdu ale vaši lidé znají vaše firemní cíle a vědí, jak jejich práce zapadá do širšího kontextu?

2. Dělám svou práci dobře?

Manažeři by neměli poskytovat zpětnou vazbu podřízeným jen tehdy, když udělají nějakou chybu. Měli by se více zaměřit na projevy uznání za úspěchy a iniciativu.

3. Jak jsem úspěšný?

Manažeři by měli pravidelně vyhodnocovat výkonnost svých lidí, mluvit s nimi o jejich dlouhodobých úspěších a možnostech pro zlepšení. O problémech s výkonností a chováním by však měli mluvit průběžně, nejen jednou ročně, kdy probíhá formální hodnocení výkonnosti.

4. V čem se mohu zlepšit?

I ti nejlepší zaměstnanci potřebují slyšet, kde mají rezervy. Manažeři by s nimi měli pracovat na individuálních rozvojových plánech.

5. Jak mohu dále růst?

Bez možnosti učit se nové věci a dále růst se i ti největší nadšenci začnou jednoho dne nudit. Manažeři by proto s nimi měli pravidelně mluvit o tom, proč byli přijati a jakých jejich kvalit si firma nejvíce váží. Podle toho pak mohou společně vytvářet rozvojové plány.

-kk-

Zdroj: HR Communication - americký server věnovaný HR a interní komunikaci
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Communication