Co dělat, když šéf neví, co dělat

Existuje jen málo věcí, které mohou být pro vaši kariéru nebezpečnější než nejistý šéf. Naneštěstí je téměř jisté, že se s takovým člověkem v průběhu svého pracovního života alespoň jednou setkáte. Jednání nejistých šéfů vytváří nejisté organizace, prostoupené strachem a nerozhodností. Jaké jsou typické vlastnosti nejistého šéfa?

- Trvá na absolutní kontrole nad veškerým děním ve svém oddělení. Odmítá důvěřovat ostatním a delegovat svou autoritu. Má jen vybranou skupinku oblíbenců.

- Neustále zasahuje do práce svých zaměstnanců.

- Neustále brání svou pozici. Jakýkoli náznak kritiky chápe jako útok na svou autoritu.

- Bývá absolutní perfekcionista. Z cizí chyby je šílený a vlastní zpravidla na někoho svede. Musí mít vždy pravdu.

- Odmítá se rozhodovat. Žádá si stále více studií a návrhy vrací k neustálému přepracovávání.

- Často připomíná ostatním, kdo je šéf.

- Zasmát se sám sobě pokládá za nemožné, jiným se však zasmát dokáže.

Pochopitelně neexistuje žádný rychlý a zaručený způsob, jak nejistého šéfa změnit. Článek však nabízí sedm rad, které vám pomohou ulehčit spolupráci s nejistým šéfem a prosadit vaše vlastní zájmy. I nejistí šéfové totiž mohou nabízet určité možnosti.

- Ujistěte se, že nepřispíváte k nízkému sebevědomí vašeho šéfa. Dělejte vše možné pro to, abyste ho ujistili o vašem respektu k němu i vaší práci.

- Nabízejte oporu. Uvědomte si, kde má váš šéf svá nejslabší místa a pokuste se mu nabídnout svou pomoc.

- V případě, kdy budete muset proti svému šéfovi vznášet nějaké námitky, čiňte tak vždy pozitivním způsobem.

- Nikdy neobcházejte svého nejistého šéfa a nedovolávejte se bez jeho vědomí vyšších autorit.

- Vždy mu přiznejte podíl na úspěchu vaší práce. Ve světle reflektorů stůjte krok za ním.

- Najděte některé jeho kladné stránky a veřejně je pochvalte.

- Zamyslete se nad vlastní nejistotou a způsoby, jimiž ji překonáváte.

-kk-
Zdroj: Career Know-How - Server věnovaný praktickým tipům pro rozvoj kariéry.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Know-How