Co je jiné, to bolí

Podle některých mohou rozdíly mezi spolupracovníky působit kreativně na kulturu společnosti. Na druhou stranu, pokud se liší zaměstnanci v některých základních věcech, může to mít na prostředí společnosti velmi negativní vliv. Mezi tyto diference lze zařadit v prvé řadě náboženské rozdíly. Jen těžko si bude na pracovišti rozumět ateista se skupinou silněji nábožensky založených kolegů.

Podobné problémy mohou přinést například rozdíly v politických postojích zaměstnanců. Kulturní odlišnosti, které jsou lidmi často vnímány jako morální problémy, mohou být také zdrojem konfliktu. Tak se může velmi lehce zdát, že pokud manažer nezná osobní životy svých zaměstnanců, mohou se v kanceláři sejít lidé, kteří se svému nadřízenému jeví jako ideální pár pro spolupráci, avšak jeden se druhým nebude vůbec komunikovat.
-kh-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR