Co je nové, nesmrdí

Management lidských zdrojů ukazuje neustále nové tváře a znaky. Záleží jen na tom, z jakého úhlu na něj nahlížíme. Nemá žádnou stabilní formu a neustále se proměňuje. O jeho důležitosti se rozepisuje mnoho odborníků. Zdůrazňují skutečnost, že pouhé investice do nových technologií nemohou stačit, a proto klíč k úspěchu vidí zejména v dostatečném financování managementu lidských zdrojů.

Existuje mnoho klasifikací modelů managementu lidských zdrojů. Někteří autoři je rozdělují na deskriptivní, preskriptivní a normativní. Jiní odborníci hovoří o tom, že management lidských zdrojů je směsí deskripce, preskripce a logické dedukce a dodávají, že je faktem historicky situovaným. Jeho existence je podmíněna zklamáním ze starých přístupů k lidským zdrojům.
-kh-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide