Co můžeš udělati dnes...

Důvod, proč lidé odkládají plnění svých úkolů na později, má více co do činění se sebedůvěrou než s perfekcionismem. Ukázala to studie profesora Pierse Steela z kanadské University of Calgary. Lidé, kteří odkládají své úkoly, si podle jeho závěrů málo věří, že je dokáží splnit. Perfekcionisté odkládají plnění úkolů méně, ale více se pak bojí o výsledek.

Odkládání vždy bylo a také nadále bude běžnou součástí života. Steel se je proto pokusil vyjádřit matematickou formulí. Ta předpovídá odkládání úkolů na základě osobních očekávání člověka ohledně splnění daného úkolu, důležitosti daného úkolu, vůle člověka tento úkol splnit a časového rámce, v němž je třeba daný úkol splnit.

Ukazuje, že lidé mají menší tendenci odkládat úkoly, pokud je třeba splnit je co nejdříve a oni sami cítí jistotu.

Lidé tedy méně odkládají své úkoly, pokud jsou urgentní, méně složité a méně odstrašující. Svou roli ale hrají i další faktory. Vzpurní lidé například mohou odkládat své úkoly proto, že jim byly nařízeny autoritou a depresivní lidé zase proto, že mají málo energie.

-kk-

Zdroj: WebMD Health - přední americký portál věnovaný ochraně zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje WebMD Health