Co překáží produktivitě?

Co překáží produktivitě?

Většina lidí intuitivně a instinktivně chce být produktivní. Produktivitu zaměstnanců však snižuje řada faktorů, ať již samostatně nebo v kombinaci s jinými. Článek popisuje základní překážky produktivity, kterých je třeba se vyvarovat.

- Nesprávný výběr zaměstnanců. I na sevřených pracovních trzích se najdou kvalifikované pracovní síly.
- Neadekvátní trénink. Vzdělávání zaměstnanců není jednorázová záležitost, ale dlouhodobý proces.
- Přepracování. Na přesouvání práce bývalých zaměstnanců k těm, kteří zůstali není nic špatného. Je však třeba vymezit hranice.
- Chabé propojení s osobními a firemními cíli. Vidí vaši zaměstnanci své pozice jako prostředky dosažení svých finančních, profesionálních a sociálních očekávání?
- Vyhoření. Jde o dlouhodobý proces podněcovaný výše uvedenými body.

-kk-
Zdroj: College Recruiter - Americký portál pro studenty a absolventy vysokých škol. Hledání zaměstnání, rozvoj kariéry.
Zobrazit přehled článků ze zdroje College Recruiter