Co přinesl 11. ročník Human Power Fora?

Human Power Forum 2015

Již jedenáctým rokem měli personalisté a HR specialisté možnost podělit se o své myšlenky a dojmy z oboru v rámci dalšího ročníku Human Power Fora pořádaného společností top vision. Během dvou dnů, 23. a 24. dubna, se tak v prostorách Aquapalace Hotelu Prague potkalo více než sto účastníků, na které čekal nabitý program. Hlavní probíraná témata se točila nejen kolem aktuálních změn v HR, nastavovaní firemních procesů a vůbec přínosů HR pro firmu, ale také kompetencí a možností změny z pozice HR oddělení, jeho práva zasahovat do firemních procesů, anebo využívání nových technologií a sociálních sítí.

První den setkání zahájila panelová diskuze se zástupci společností AAA Auto, Olympus, Plzeňský Prazdroj a IBM na téma ukotvení HR. Probírány byly změny pohledu na personalistiku, synchronizace s požadavky vedení a podtrhnutí rozdílů mezi zadáním a výsledkem. Během odpoledne ji pak vystřídala debata zástupců UNIFER alfa, Gerresheimer Horšovský Týn, ČVUT a Svazu průmyslu a dopravy ČR nad problematikou uplynulé a budoucí firemní spolupráce se školami. Nechybělo mimo jiné ani zamyšlení se nad aktuální kvalitou dostudovaných potenciálních zaměstnanců a jejich perspektivní kariérou a řada dalších témat.

Nábor kvalitních lidí znamená menší investici do budoucna.“

Alespoň to tvrdí Stanislav Háša, konzultant ze společnosti Prothea Advisory, který vystoupil v rámci odpoledního programu prvního dne. Tímto výrokem chtěl poukázat zejména na nízké investice do náboru, který se tak musí častěji opakovat a ten se pak stává s nízkým rozpočtem strnulý a tím pádem neflexibilní. „Neexistuje korelace mezi výkonností firmy a velikostí jejich HR oddělení,“ dodává.

Inspirací od hosta ze zcela odlišného prostředí bylo vystoupení neuropatologa z Thomayerovy nemocnice, doktora Františka Koukolíka. Ten větou: „Respektujme případnou poruchu vazby.“ započal aktivní genderovou diskuzi na téma obsazení TOP business pozic a následný dopad profesní tenze na ženy. Ženy i muži mohou podle něj řešit stejné problémy, ale každý z nich se k nim přiklání jinak, tedy mají k nim jiné vazby. Oponentkou se mu stala moderátorka Ivana Watson a jejich následná diskuze pokračovala dále i po programu a získala si pozornost všech zúčastněných.

Nové technologie jsou nástrojem změny

Nechyběl ani příspěvek k tématu novinek mezi technologiemi. Diskutovalo se zvláště o trendu sociálních sítí a o analytických nástrojích, které blíže představil František Mika, CEO společnosti MMI s.r.o., společně s Martinem Grau z České spořitelny. Nové technologie v jejich podání mohou být nejen pracovním pomocníkem, nýbrž i nástrojem, se kterým je možné iniciovat změny.

V průběhu celého programu zaznívaly také četné dotazy z pléna. Jeden z nich se dotkl tématu problematiky odpoledního bloku - outsourcingu HR, nad nímž se zamyslel Ctirad Lolek, HR ředitel české sekce O2. Ten vysvětlil tento fenomén na příkladu společnosti, v rámci níž celá administrativa včetně mezd byla outsourcovaná do Dublinu a po čase se zjistilo, že i když je toto řešení elegantní, je velmi finančně náročné. „V takové chvíli musí HR specialista umět nejen se domluvit s manažery a zaměstnanci zároveň, ale mít odvahu říct NE oběma stranám a prosadit změny.“

Budování firemní kultury je stále tvrdý oříšek

Pohled manažera na HR Business partnery a na jejich práci je často daleko od reality. Následná úvaha Iva Spilky ze společnosti top vision diskutovala otázku, zda může opravdu jediný člověk budovat pevnou a udržitelnou firemní kulturu. Pokud ano, jdou s tím ruku v ruce vyšší výsledky samotné firmy?

Nastavování firemních procesů v rámci interních pravidel a firemní kultury se pak může stát tvrdým oříškem zvláště ve chvíli, kdy se dostane do těsného kontaktu s externími partnery. Otázkou je, jestli se mají lidé přizpůsobovat firmě, nebo firma lidem. Navázal touto problematikou firemní sociolog Vojtěch Bednář.

Závěrečný program, který probíhal druhý den dopoledne, zapojil i samotné návštěvníky, kteří v rámci facilitovaného workshopu Think Factory byli rozděleni do skupin a společně pod vedením odborníka hledali konkrétní řešení představeného problému. Finální výstupní plány byly převedeny do podoby brožury, aby mohly sloužit k dalšímu rozvoji.

Ani během přestávek mezi bloky nemuseli účastníci zahálet a mohli navštívit koučovací zónu od společnosti ICF, či si vyzkoušet své jazykové dovednosti a znalosti pod taktovkou Caledonian School. O čtvrteční večerní program se navíc postarali Šimon Ornest a Ladislav Angelovič ze známé kapely The Tap Tap.

Živé diskuze nepřestávaly ani po skončení oficiálního programu a díky příjemné atmosféře hotelu v Čestlicích pokračovaly i během společného nedělního oběda. Některé důležité podněty tak možná zazněly jen v užším okruhu a jejich důkladné rozebrání přinese až další ročník Human Power Fora 2016.