Co s vámi, pracovníci lidských zdrojů?

Co s vámi, pracovníci lidských zdrojů?

Objevily se názory, že oddělení lidských zdrojů jsou často poslední výspou byrokracie. Tradičním úkolem pracovníků oddělení lidských zdrojů bylo sloužit jako systematizační a dohlížecí pomocník managementu. Role současného managera lidských zdrojů musí dnes odpovídat potřebám měnících se společností. Moderní společnosti se stávají více adaptibilní, pružné a jsou schopnější změny. Pracovník oddělení lidských zdrojů by se měl proto stát strategickým partnerem společnosti, podporovatelem a obhájcem zaměstnanců.

V roli strategického partnera přispívá k širšímu obchodnímu plánu společnosti. Jeho podíl spočívá v tom, že zná a zprostředkovává zaměstnancům cestu k úspěšně odváděné práci. Coby obhájce zaměstnanců pomáhá tvořit kulturu a klima společnosti. Poskytuje zaměstnancům příležitost k rozvoji a nabízí jim různé pomocné programy.

Mimořádně důležití se pracovníci oddělení lidských zdrojů stávají pro svoji schopnost úspěšně řídit a dohlížet nad změnami, které ve společnosti probíhají. Protože vědí jak přizpůsobit změnu strategickým potřebám společnosti, může mírnit odpor zaměstnanců ke změně. Již dávno nejsou tím, za co byli považováni a stávají se dnes klíčoví pro úspěch a rozvoj společnosti.
-kh-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR