Co to znamená dobrá práce?

Jisté peníze ale také kamarádi v práci jsou nejdůležitější potřeby pro úspěšný pracovní den německého úředníka. Tak znějí výsledky studie iniciativy Nová kvalita práce (INQA), ve které bylo dotázáno přes 1600 zaměstnanců. Jisté peníze hrají největší roli pro 91 % úřadníků, 88 % si myslí, že práce má být především zábavou. Velký význam má vztah k nadřízeným: 83 procent dotázaných považuje za důležité, abys s nimi jednal lidsky. Ale jen 53 % dotázaných popsalo styl vedení firmy jako „respektující“.

Velký důraz kladou pracující v kancelářích na možnost, zda mohou ovlivnit způsob práce (77 %) a jak mohou dále rozvíjet vlastní schopnosti (68 %). Nespokojenost je ovšem s možnostmi zvyšování kvalifikace. Jak udalo 62 procent dotázaných, během roku neabsolvovali žádné školení, které by jim pomohlo prohloubit vzdělávání. Naproti tomu dobře funguje pomoc a podpora od kolegů (83 %).

-jh-

Zdroj: haufe.de
Zobrazit přehled článků ze zdroje haufe.de