Co v té práci vlastně děláte?

Analýza práce je proces využívaný k rozložení práce na dílčí povinnosti nebo funkční oblasti a na přehled úkolů, který s těmito povinnostmi souvisí. Výsledkem analýzy je platný seznam úloh. Ten může být využit jako základ pro mnohé odvozené produkty, jako návrh studijního plánu, behaviorální pohovor, nástroje sebehodnocení, organizační hodnocení, popis práce a návrh kompetencí. Synonymem analýzy práce je analýza pracovních úloh – job task analysis (JTA). Nyní je možné tuto analýzu provést během tří hodin díky metodě JASR – analýza práce v reálné rychlosti. Pomocí této metody sestavíte seznam úloh pro většinu pracovních pozic během 2-3 hodin. Nevyžaduje příliš zdrojů a úroveň podrobností je srovnatelná s úrovní, které byste dosáhli pomocí třídenní analýzy.

Mezi hlavní kroky metody JASR patří:
1. Přivítat účastníky (vzorek 4-6 pracovníků na dané pozici) a řídit úvod sezení.
2. Stručně vysvětlit proces JASR a role účastníků.
3. Určit rozsah práce, která bude analyzována. Nesmí být příliš široký ani úzký.
4. Identifikovat funkční oblasti a povinnosti. Každý účastník je napíše na papír. Obvykle má pracovní pozice 6-12 oblastí povinností.
5. Identifikovat úlohy v každé jednotlivé oblasti povinností. Jedna oblast obvykle obsahuje tři a více úloh.
6. Vytisknout seznam úloh a nechat ho podepsat všemi účastníky.
-ba-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal