Co všechno budeme mít v práci

Stane se například televize permanentní součástí našich pracovišť? Instalace televizí na pracovištích není novou záležitostí. Některé firmy ji již roky využívají s cílem přilákat zaměstnance, aby společně naslouchali povzbuzujícím proslovům ředitele firmy. Řada zaměstnavatelů představuje na svá pracoviště i další prvky, které mají zjemnit rozdíl mezi prostředím v práci a domovem a to z několika důvodů:

- odlehčit stresu

- stimulovat kreativitu

- podporovat pracovní (i klientské) vztahy prostřednictvím aktivního odpočinku

- snížit monotónnost standardního designu pracoviště

Při nedávném průzkumu, kterého se účastnilo 1500 zaměstnavatelů a zaměstnanců byla položena otázka, co by pro ně vylepšilo pracoviště. Lidé jmenovali různé věci od televize, zvířecích mazlíčků, automatů na kávu, hracích konzolí ale i přirozený vzduch a světlo. Terapeutická hodnota zvířat byla prokázána už v jiných oblastech. Jejich přítomnost na pracovištích by ale znamenala zlomit řadu předsudků.

Některé firmy již zakoupily a nainstalovaly odpočinková zařízení ve snaze alespoň trochu bojovat s kulturou dlouhé pracovní doby. Několik firem má dokonce ve svých prostorách bar, kam mohou zaměstnanci po práci zajít.

84 % pracovníků by preferovalo pracovat v uzavřené kanceláři. Otevřené kanceláře, které jsou „in“ již 35 let využívají sice prostory efektivněji, povzbuzují mentalitu sdílení facilit. Také je spojujeme s mělčí manažerskou strukturou a větší flexibilitou pracovních praktik. Zaměstnancům se ale nelíbí. Touží po vlastních prostorách a soukromí.

Existují důkazy o tom, že spokojenější zaměstnanec je pracovitější. Je jen přirozeným postupem posunout se od zdravotních a bezpečnostních oblastí po spokojenost a psychologické blaho pracovních sil. Dobrou kontribucí je i zlidštění pracovního prostředí.

-av-
Zdroj: Flexibility.org.uk - nové způsoby zaměstnávání lidí, práce na dálku, management
Zobrazit přehled článků ze zdroje Flexibility.org.uk