Co znamená kultivační vůdcovství?

Slovo „kultivační“ označuje člověka, který připravuje mysl, zdokonaluje schopnosti a výkonnost nebo rozvíjí potenciál, který dřímá v jiném člověku. Kultivační vůdcové proto umějí stanovovat jasná očekávání od svých zaměstnanců, používat přístup založený na spolupráci při vytyčování výkonnostních cílů a poskytovat dostatečnou zpětnou vazbu, která zaměstnance ještě více zapojí do práce.

Dlouhodobý obchodní úspěch závisí z části i na schopnosti podnikatelů či manažerů zacházet se zaměstnanci jako s aktivy, nikoli závazky. Jak dosáhnout více kultivačního vůdcovského stylu?

- Stanovte jasná výkonnostní očekávání. Podobně jako ve škole vytvořte systém hodnocení, který popíše výborné až špatné chování. Snažte se udržet tento systém co nejjednodušší.

- Spolupracujte se členy týmu, abyste se ujistili, že mohou splnit vaše očekávání. Ptejte se, co jim může zabránit v perfektivní výkonu. Narazíte-li na překážky, odstraňte je.

- Pravidelně hodnoťte svůj postup směrem k dokonalosti. Často totiž chybí dostatečná a pravidelná zpětná vazba od nadřízeného.

-kk-

Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek