Čtyři kroky k transformačnímu vůdcovství

Tzv. transformační vůdcové jsou podle aktuálních výzkumů pozitivnější a dokáží více inspirovat a rozvíjet své následovníky. Článek proto přichází se čtyřmi základními součástmi vůdcovství, které dokáže lépe „transformovat" lidi a organizace.

- Jděte pozitivním příkladem. Nechtějte po druhých aby dělali něco, co vy sami dělat nechcete.

- Buďte optimističtí a inspirativní. Buďte ochotní motivovat své lidi. Ukažte jim svou pozitivní vizi a inspirujte je.

- Předkládejte výzvy i podporu. Podněcujte své lidi k větší kreativitě, inovativnosti a rizikům, aby mohli dosahovat lepších výsledků. Zároveň je v tom však podporujte. Neobviňujte, učte se z případných chyb.

- Naslouchejte. Nemůžete rozvíjet členy svého týmu, když na ně nebudete upřímně a pozitivně nahlížet. Soustřeďte se na jejich kladné stránky a ukažte, že vás zajímá výkonnost a osobní rozvoj každého jednotlivce.

Buďte také čestní a autentičtí. Nehrajte žádné hry a nezneužívejte své následovníky k dosahování čistě vašeho zisku.

-kk-

Zdroj: Psychology Today - americký portál a komunita odborníků z oblasti psychologie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psychology Today