Čtyři nezbytné vlastnosti moderního lídra

Moderní doba vyžaduje i moderní styly řízení. Jak se mění pracovní kultura i očekávání zaměstnanců, musí i management firem adekvátně reagovat a dosazovat do vedoucích funkcí vhodné typy pracovníků, kteří dovedou své týmy dostatečně motivovat a vést. Zde jsou čtyři nutné vlastnosti dnešního moderního vedoucího.

Ilustrační snímek

Pozitivní přístup

Podle HR Zone platí, že je to především vedoucí kdo musí v týmu šířit pozitivní přístup a náladu. Moderní manažer je tedy ten, kdo vidí řešení tam, kde jiný vidí překážku, a kdo učí ostatní učit se ze svých chyb a zůstávat pozitivně naladěn. Bohužel tuto vlastnost se lze pouze těžko naučit a člověk jí většinou musí mít od přírody, aby se dobrým a motivujícím vedoucím mohl stát.

Respekt

Moderní vedoucí nesmí být autoritativním despotou, který akorát ostatním dává úkoly a nutí je přijímat jeho vizi. Moderní styly řízení jsou více založené na dialogu, spolupráci jednotlivých složek týmů a víře v individuální talent jednotlivých zaměstnanců. Manažer moderní doby tak musí mít respekt vůči svým podřízeným, musí jim naslouchat a jejich názory brát v potaz a při poradách mlčet a slyšet, co říkají ostatní, spíše než mít monolog o své vizi a o svých názorech.

Přijetí změny

Dobrý vedoucí musí mít rád výzvy. Nesmí nechat ani na chvíli svůj tým stagnovat, byť stagnování a udržování statusu quo je často komfortní a jednoduché. Moderní manažer musí přijmout změnu jako svoje životní krédo, musí se neustále i s týmem posouvat dopředu a neustále hledat nové výzvy, ve kterých může daný tým zazářit.

Upřímnost

Tato často opomíjená vlastnost je extrémně důležitým prvkem v mezilidských vztazích. Členové týmu budou nejlépe pracovat a budou nejoddanější, pokud mají se svým vedoucím dobré vztahy. A dobré mezilidské vztahy musí být založené na upřímnosti. Vedoucí by proto do značné míry měl být upřímný a získat si tak důvěru svých podřízených, a to jak po pracovní tak i osobní stránce.

-mm-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone