Čtyři způsoby, jak může HR oddělení podpořit starší pracovníky

Jak se lepší zdravotní péče, prodlužuje se věk odchodu do důchodu, je nedostatek pracovní síly na pracovním trhu a starší lidé jsou stále více schopni ovládat moderní technologie, tak jsou pracovníci v seniorním věku stále častěji vidět na pracovištích v kombinaci s mladšími kolegy. A protože je v zájmu firmy těmto pracovníkům vycházet co nejvíce vstříc, zde jsou čtyři způsoby, jak lze ze strany oddělení lidských zdrojů podpořit starší zaměstnance.

Propojování generací

Jak uvádí HR Director, firma těží z toho, když propojuje zástupce různých generací, které jsou zastoupeny na pracovišti. Podporujte mentoring, zadávejte projekty skupinám, které jsou složeny z pracovníků různého věku, a těžte z toho, že starší lidé mají zpravidla více zkušeností a zástupci mladší generace naopak oplývají elánem, inovacemi a originalitou. Nechte tyto skupiny učit se navzájem od sebe.

Flexibilita

Lidé v seniorním věku se musí častěji potýkat s různými neduhy, na které mladší generace ještě ani nemyslí. Nejedná se pouze o různé zdravotní problémy, ale i častější únavu, potíže s dojížděním nebo již zcela posunuté priority oproti mladším pracovníkům. Všechny tyto problémy můžete starším pracovníkům ulehčit tím, že jim nabídnete flexibilitu. A to jak časovou, tak i místní.

Školení a vzdělávání

Nezapomínejte se školením a vzděláváním na své starší pracovníky. Zaměstnavatelé často se školením cílí na mladé, perspektivní a ambiciózní pracovníky. Přitom ve spojení s dlouholetými zkušenostmi může u starších pracovníků školení být velmi efektivní. Navíc může školení seniorním zaměstnancům pomoci překonat například časté problémy s ovládáním technologií.

Naslouchání zkušenostem

Obecně je nutné starším pracovníkům prokazovat respekt tím, že budete brát v potaz jejich názory a budete naslouchat jejich zkušenostem. Abyste těžili z jejich potenciálu, je nutné, aby byli v práci dostatečně sebevědomí a věděli, že je jim skutečně nasloucháno. Proto starší pracovníky nepřehlížejte a neodsunujte na druhou kolej kvůli mladším pracovníkům.

 

-mm-

Zdroj: HR DIRECTOR - portál britského měsíčníku pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR DIRECTOR