Čtyři způsoby, jak může HR oddělení podpořit starší pracovníky

Jak se lepší zdravotní péče, prodlužuje se věk odchodu do důchodu, je nedostatek pracovní síly na pracovním trhu a starší lidé jsou stále více schopni ovládat moderní technologie, tak jsou pracovníci v seniorním věku stále častěji vidět na pracovištích v kombinaci s mladšími kolegy. A protože je v zájmu firmy těmto pracovníkům vycházet co nejvíce vstříc, zde jsou čtyři způsoby, jak lze ze strany oddělení lidských zdrojů podpořit starší zaměstnance.

Ilustrační snímek

Propojování generací

Jak uvádí HR Director, firma těží z toho, když propojuje zástupce různých generací, které jsou zastoupeny na pracovišti. Podporujte mentoring, zadávejte projekty skupinám, které jsou složeny z pracovníků různého věku, a těžte z toho, že starší lidé mají zpravidla více zkušeností a zástupci mladší generace naopak oplývají elánem, inovacemi a originalitou. Nechte tyto skupiny učit se navzájem od sebe.

Flexibilita

Lidé v seniorním věku se musí častěji potýkat s různými neduhy, na které mladší generace ještě ani nemyslí. Nejedná se pouze o různé zdravotní problémy, ale i častější únavu, potíže s dojížděním nebo již zcela posunuté priority oproti mladším pracovníkům. Všechny tyto problémy můžete starším pracovníkům ulehčit tím, že jim nabídnete flexibilitu. A to jak časovou, tak i místní.

Školení a vzdělávání

Nezapomínejte se školením a vzděláváním na své starší pracovníky. Zaměstnavatelé často se školením cílí na mladé, perspektivní a ambiciózní pracovníky. Přitom ve spojení s dlouholetými zkušenostmi může u starších pracovníků školení být velmi efektivní. Navíc může školení seniorním zaměstnancům pomoci překonat například časté problémy s ovládáním technologií.

Naslouchání zkušenostem

Obecně je nutné starším pracovníkům prokazovat respekt tím, že budete brát v potaz jejich názory a budete naslouchat jejich zkušenostem. Abyste těžili z jejich potenciálu, je nutné, aby byli v práci dostatečně sebevědomí a věděli, že je jim skutečně nasloucháno. Proto starší pracovníky nepřehlížejte a neodsunujte na druhou kolej kvůli mladším pracovníkům.

 

-mm-

Zdroj: HR DIRECTOR - portál britského měsíčníku pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR DIRECTOR