Deset trendů v rozvoji a angažovanosti zaměstnanců

Fast Company sestavil žebříček deseti nejžhavějších trendů v oblastech rozvoje kariéry a angažovanosti zaměstnanců:

- Štěstí se počítá – novým módním slovem je „angažování“. Výzkumy shodně tvrdí, že pracovníci nejsou šťastni a odejdou, pokud se věci nezmění. Chytré podniky věnují tomuto problému čas, peníze a zdroje. Ty nejchytřejší udržují manažery odpovědné. Podnik, který dokáže zvýšit angažovanost, získá konkurenční náskok.

- Populace stárne – početná skupina pracovníků brzy dosáhne důchodového věku a není dostatek lidí, kteří by je nahradili. Jste schopni udržet si je trochu déle? Dejte seniorům nové vzdělávací příležitosti, zajímavé projekty a povinnosti mentorů. Nabídněte fázovaný důchod a nezapomeňte získat jejich znalosti, než odejdou.

- Pomozte jim růst, nebo se budete dívat, jak odcházejí – nová pracovní síla se chce rozvíjet, budují si svá portfolia a posilují své životopisy. Možná to zní nelogicky, ale když jim pomůžete se rozvíjet, udržíte si je.

- Pružně nebo vůbec – pracovníci chtějí více svobody a flexibility. Kolik prostoru a pružnosti jim dáte, tak dlouho si je udržíte.

- Jak jste nakloněni všem generacím? – uzavřete generační mezery. Věnujte pozornost specifickým výzvám a potřebám každé generace. Pomozte jim navzájem si porozumět.

- Nové možnosti lákají talenty – nové varianty zaměstnávání přitáhnou nejlepší pracovníky. Když jim nenabídnete, co chtějí, budou hledat práci na zakázku, dočasnou, konzultační nebo nezávislou, anebo založí vlastní firmy.

- Návrat zaměstnanecko-centrického pracoviště – je to záležitost nabídky a poptávky a nabídka se snižuje. Zapomeňte na výhružky typu: můžeš být rád, že máš práci... Ptejte se: Co mohu udělat, abys zůstal?

- Víc než plat – odměnou není pouze výplatní páska. Systém odměn a benefitů se rozšiřuje. Klíčem je přizpůsobení podle přání zaměstnance. Co jednotliví zaměstnanci chtějí? Co pro jednotlivce znamená odměna? Najděte způsob, jak jim dát, co chtějí.

- Řízení velkého množství – počet podřízených jednomu manažerovi stoupá. Pole působnosti jednoho manažera se rozšiřuje. Musíte zplnomocnit zaměstnance, aby se sami starali o svou pracovní spokojenost. A musíte je naučit jak.

- Laskavější a milejší pracoviště vítězí – pracovníci chtějí, abyste o ně pečovali i jako o lidské bytosti. Očekávají respektování svého času, dovedností a jedinečných talentů.

-ba-

Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company