Diferenciace v řízení lidských zdrojů

Diferenciace v řízení lidských zdrojů

I ti nejlepší manažeři často zapomínají na propojení strategie řízení lidských zdrojů s celkovou firemní strategií. Tyto dvě složky je však vždy třeba skloubit co nejlépe. Firmy však v této souvislosti stojí před několika překážkami. Nejzásadnější z nich je zacílení – zvláštní důraz, který je třeba klást na rozlišitelnost zaměstnanců, pracovních pozic a výkonnosti. K tomu se pak váže vlastní realizace strategie. Rostoucí diferenciace obsahu strategie pro řízení lidských zdrojů bude logicky vyžadovat i diferencovanější přístup k uvedení do praxe.

Zatímco realizace strategie pro řízení lidských zdrojů je ve velkých firmách společnou záležitostí odborníků na HR a liniových manažerů, celková odpovědnost leží spíše na bedrech liniových manažerů. Jejich úkolem je zavést diferenciované principy do praxe, aby vedly k celkovému úspěchu. Na firmy, které v rámci řízení lidských zdrojů zmíněnou diferenciaci podcení čeká pokles výkonnosti, i když pravá příčina nemusí být na první pohled patrná. Manažeři jsou placeni za to, aby firmám pomohli k odlišení od konkurence. V rámci řízení lidských zdrojů by si proto měli uvědomit, že některé pozice a role mají větší význam než ostatní.

-kk-

**Datum vydání:** III/2005
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge