Doba si žádá umění řízení změn

Proces zavádění změn znamená snahu dělat věci jinak, než jako to dosud bylo pro zaměstnance pohodlné. Není proto výjimkou, že u zaměstnanců vyvolává neklid a odpor. Jak takovou situaci zvládnout?

- Dejte zaměstnancům pocit, že současná situace již nemůže pokračovat. Vysvětlete nutnost změn a ukažte, jak by nemohli být spokojeni s výsledky, které by získali stávající cestou.

- Vytvořte vizi budoucích možností, kterých můžete dosáhnout, provedete-li navrhované změny. Když zaměstnanci uvidí, že existuje reálná možnost dobrých výsledků po zavedení změn, přijmou změny ochotněji.

- Zdůrazněte určité specifické změny, které proběhnou v nejbližší době a ukažte, jak nastartují celý proces směřování k vytyčené vizi. Okamžité a specifické akce mají velkou taktickou hodnotu.

Silný vůdce, který řídí změny, by měl umět:

- Vysvětlit, proč jsou navrhované změny nutné.

- Doložit alternativy, které jsou dostupné v současné situaci.

- Ukázat, jak navrhované změny pomohou organizaci posunout se blíže k jejímu cíli.

- Diskutovat o vlivu změn na organizaci a její zaměstnance.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101