Dobrá práce není samozřejmost

Vedoucí pracovníci vědí, že zaměstnanci si zaslouží uznání, a měli by jim je tudíž poskytovat. Často jim v tom však brání různé překážky. Článek na portálu incentivemag.com přineslí desatero rad, jak tyto bariéry překonat a udělat z projevu uznání běžnou součást každodenní firemní kultury.

Udělejte si čas

Máte-li problémy s časem, zaveďte systém, který vám bude potřebu ocenění vašich lidí připomínat.

Lépe se seznamte se svými lidmi

Naučte se základním projevům uznání, jako je oslovování druhých jménem a popis toho, co udělali chválihodného.

Učte svůj tým základům vzájemného uznávání

Zaveďte vzdělávací program, který pomůže s interpersonální komunikací.

Vytvářejte očekávání

Nečekejte na povolení shora, abyste mohli svým lidem vyjádřit uznání. Jděte příkladem.

Neberte dobrou práci jako samozřejmost

Není třeba přicházet s velkými odměnami, postačí veřejná slovní pochvala nebo menší dárek.

Cvičte se v projevech uznání každý den

Vyjadřovat pozitivní zpětnou vazbu je pro někoho přirozené, pro jiného naopak obtížné. Dejte si to jako závazek a bude to jednodušší.

Budujte kulturu

Spolu s dalšími vedoucími představiteli firmy vytvářejte strategii odměňování, vytyčte její filozofii a smysl.

Vyžadujte zpětnou vazbu

Vůdcové by měli být odpovědní za projevy uznání svým lidem. Měla by to být jedna z položek z hodnocení jejich výkonnosti.

Zapojte sociální sítě

Vytvořte webový portál s informačními zdroji, jako jsou články, webináře nebo seznamy odborné literatury. Zapojte manažerské fórum pro sdílení nejlepších postupů.

Ukažte výsledky

Veďte oceněné k tomu, aby sdíleli své pocity s ostatními.

-kk-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine