Dobrý lídr ovládá své ego

Ilustrační snímek

Jedním ze základních předpokladů úspěšného talent managementu je výchova úspěšných lídrů. Úspěšný lídr je – obecně řečeno – osoba, která se těší obdivu, respektu a důvěře lidí v organizaci. Vede ostatní s určitým smyslem a záměrem. Zároveň jim umožňuje, aby se sami stali lídry. Nejdůležitější předpoklady úspěšných lídrů shrnul server clomedia.com.

Dívají se na sebe očima druhých

Zajímají se o zpětnou vazbu ze svého okolí a umějí nechat své ego stranou.

Nevidí ve zpětné vazbě kritiku

Zpětná vazba jim pomáhá zlepšovat se, chápou ji jako zdroj cenný informací, o nichž důkladně přemýšlejí.

Přebírají kontrolu nad tím, jak jsou vnímáni okolím

Aktivně hledají překážky, které jim brání v tom, aby je lidé vnímali v lepším světle. Nesou odpovědnost za to, aby jejich chování bylo okolím vnímáno pozitivně.

Určují jasné obchodní strategie a cíle

Mají jasnou představu nejen o to, co se má udělat, ale i jak se to má udělat tak, aby to celou organizaci posouvalo vpřed. Umějí vytvářet sdílenou vizi své strategie napříč organizací.

Řídí prostředí kole sebe

Neustále sledují externí prostředí a zůstávají v kontaktu s lidmi, kteří jsou důležití pro jejich úspěch v roli lídra.

Podporují spolupráci v týmech

Vytvářejí týmovou kulturu spolupráce a sdílení zdrojů, přičemž se soustředí na rozvoj talentů.

Stále se chtějí zlepšovat

Vědí, že s vývojem byznysu budou přicházet nové vůdcovské výzvy a bude třeba hledat nové cesty jejich řešení.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer