Dobrý vůdce dobře komunikuje

Dobří vůdcové bývají dobrými komunikátory. Co se od nich můžeme naučit?

- Mluvte jako člověk. Lidé rádi spolupracují s lidmi, nikoli roboty. Vyhněte se manažerskému žargonu a přílišné formálnosti na úkor srozumitelnosti.

- Buďte upřímní. I když přicházíte s nepopulárním sdělením, získáte body za upřímnost. Nechoďte okolo horké kaše. Když něco nevíte, přiznejte to.

- Vyprávějte příběhy. Příběh může říci mnohem více než prezentace v PowerPointu. Lidé si navíc příběhy lépe pamatují.

- Kreslete obrázky. Neznamená to grafy. Snažte se načrtnout svou představu budoucnosti nebo myšlenku, kterou chcete zrealizovat.

- Mějte názor. Lidé budou naslouchat jen vůdcům, kteří mají co říct. Obdivují vůdce s odvahou pro určité přesvědčení, i když s nimi nemusejí vždy souhlasit.
- Mlčte. Čím déle mluvíte, tím méně lidí vás poslouchá. Mluvte k věci. Nemáte-li co říci, neříkejte nic.

- Ptejte se. Úkolem vůdce není znát všechny odpovědi. Měl by však umět klást otázky a přimět ostatní, aby na ně odpovídali.

- Přebírejte nejlepší taktiky. Učte se od předních vůdcovských osobností, ale i novinářů, komiků, básníků. Výkonný ředitel Sun Microsystems například nedávno rezignoval krátkou básní haiku.

- Neodepisujte nic, co byste sami neřekli. Pokud máte asistenty, kteří pro vás připravují projevy či odepisují na e-maily, zajistěte, aby mluvili vaším jazykem.

- Dobří komunikátoři udělají dobrou kariéru. Vůdcové, kteří vynikají svým komunikačním stylem, nezůstávají bez povšimnutí a rychle postupují po kariérním žebříčku.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today