Dohoda evropských sociálních partnerů o práci na dálku (telework)

Práce na dálku (telework) zahrnuje široké a rychle se vyvíjející spektrum situací a praktik. Z tohoto důvodu byla zvolena definice, která umožňuje pokrýt různé formy regulérní práce na dálku. Sociální partneři považují práci na dálku jednak jako cestu pro podniky a pro organizace ve veřejných službách k modernizaci organizace práce, jednak jako cestu pro zaměstnance urovnat si pracovní a sociální život při zachování dostatečné autonomity k dosažení svých cílů.

Při předpokladu, že Evropa chce vybudovat informační společnost, je třeba podporovat tuto novou formu organizace práce takovým způsobem, aby flexibilita a ochrana šly ruku v ruce, zvyšovala se kvalita práce, a aby se zvýšila šance pro tělesně postižené lidi na pracovním trhu. Dobrovolná Dohoda má proto za cíl vytvořit všeobecný rámec na evropské úrovni, který bude implementovaný členy signatářských stran v souladu s národními mechanizmy a praxí specifickými pro řízení a práci.

Implementace této Dohody ovšem nezakládá důvod k redukci všeobecné úrovně ochrany poskytované zaměstnancům v rámci této smlouvy. Při aplikaci této Dohody je třeba zamezit zbytečným břemenům pro malé a střední podniky (MSP). Současně dohoda nebrání sociálním partnerům uzavřít na odpovídající úrovni, včetně evropské, dohody upravující nebo doplňující tuto Dohodu způsobem, který bude odpovídat specifickým požadavkům dotčených sociálních partnerů.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info