Držte si své nejlepší

Je velmi těžké získat kvalitní zaměstnance, ještě těžší však je udržet si jejich přízeň. Jako klíčové se ukazují dobrá mzda, dostatek volných pracovních dní a podpora výuky. Jsou však ještě další praktiky, které vám mohou pomoci držet si dobré zaměstnance.

1. Vybírejte ty nejlepší pracovníky pomocí testů zaměřených na chování.

2. Nabídněte zaměstnancům výhody jako je životní pojištění, pojištění v pracovní nezpůsobilosti nebo pohyblivá pracovní doba.

3. Poskytněte jim možnost k tomu, aby mohli sdílet pracovní zkušenosti na výukových seminářích.

4. Vždy přistupujte ke svým zaměstnancům s respektem. Naslouchejte jim a nikdy se jim neposmívejte. Dělejte práci zábavnou a umožněte svým zaměstnancům, aby mohli kombinovat pracovní život s životem soukromým.

5. Dejte zaměstnancům možnost, aby rozhodovali.

6. Oceňte dobře odvedenou činnost.

7. Umožněte zaměstnancům, aby měli podíl na zisku společnosti.

8. Všímejte si úspěchu a oslavte jej se svými zaměstnanci.

9. Udělejte takový pracovní rozvrh, aby nikdo nemusel dělat přesčasy.

10. Pěstujte společné akce a zábavy. Pravidelné slavnosti, večírky nebo společné večeře vám pomohou posílit pracovní kolektiv.

11. Poskytněte zaměstnancům možnost k pracovnímu postupu.

12. Informujte své zaměstnance o tom, jaké jsou cíle společnosti.

13. Umožněte svým zaměstnancům, aby měli v zaměstnání své nejlepší přátele

-kh-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR