E-360® Zpětná vazba dokáže to, co jiné aplikace neumí

MotivP - E-360 Zpětná vazba

Hledáte ten správný nástroj k hodnocení zaměstnanců? Pomocníka, který dokáže poskytnout informace o úrovni schopnosti, kompetencích a celkovém pracovním potenciálu zaměstnanců?

Je tu řešení a jmenuje se E-360® Zpětná vazba.

Jde o efektivní podporu řízení výkonnosti a účinnou metodu rozvoje zaměstnanců. Výstupem je automatická zpráva s komentáři a grafy, kterou lze doplnit interpretací psychologa.

K čemu je to dobré?

E-360® Zpětná vazba je určena především manažerům a vedoucím pracovníkům. Ukazuje jim, jakým způsobem pracovat na rozvoji konkrétních kompetencí zaměstnanců a jaký druh školení pro ně zvolit. Jedním z jejich nejčastějších cílů je zlepšení komunikace s kolegy, zákazníky a dodavateli.

Zpětná vazba dokáže poskytnout nejen nadřízenému, ale i samotnému zaměstnanci přesnější a jasnější náhled na jeho práci, a to díky zvolené metodě hodnocení více stranami. Význam má také v koučování, pro zvýšení povědomí hodnoceného o jeho silných vlastnostech a možnostech dalšího rozvoje.

Jak to funguje?

U e-360® zpětné vazby je sledována cesta k výsledkům. V centru pozornosti je pak samotný přístup, vyzdvihování silných stránek hodnoceného, jasné vytyčení cílů, i jednotlivé kroky vedoucí k jejich realizaci.

Zpětnou vazbu poskytují lidé, kteří s hodnoceným přichází do styku často a dobře jej znají. Mohou to být jeho podřízení, kolegové, nadřízení, ale i  klienti. Kromě toho však subjekt hodnotí i sám sebe.

Oblasti hodnocení jsou kupříkladu schopnost vést tým, jednat s lidmi nebo dovádět úkoly ke zdárnému konci. Právě tyto pomáhají nejvíce objevit a zhodnotit skrytý potenciál zaměstnanců. Výstup ze zpětné vazby je vždy důvěrný.

Výhody s MotivP

Aplikace E-360® zpětná vazba je variabilní a pracuje s libovolnými kritérii podle kompetenčního modelu společnosti. Její výstupní zprávy jsou vždy kvalitní a variabilní, mají vysokou přidanou hodnotu interpretace zkušenými psychology. Vysokou úroveň mají i grafy a interpretace.

MotivP nabízí i doprovodné aktivity „šité na míru“, unikátní a prověřené produkty dle know-how agentury. Od individuální zpětné vazby „tváří v tvář“, přes skupinové facilitace, zprávy a rozvojové plány, až k realizaci všech dalších rozvojových aktivit - kurzů, virtuálních kurzů, DC a jiné.

Vždy je zajištěna vysoká míra anonymity a ochrany dat respondentů. Veškerá administrace a organizace je v rukou MotivP, takže nijak nezatíží HR oddělení vaší společnosti.

E-360° zpětnou vazbu realizujeme v českém, anglickém, německém a ruském jazyku a využívá ji řada společností s výrazným podílem na českém i zahraničním trhu.

A něco navíc...

Skupinové zprávy – V této službě lze přehledně vyčíst výsledky například jednotlivých oddělení. Dále je tu možnost porovnání jednotlivých skupin v rámci společnosti nebo i v odvětví, v horizontu několika let, díky standardizovaným kompetenčním modelům.

Vlastní design ve virtuální prostředí MotivP – Možnost přizpůsobení virtuálního prostředí na míru tak, aby bylo pro uživatele přehledné a orientovali se v něm stejně pohodlně, jako v domácím prostředí vaší společnosti včetně vašeho loga a barvy.

Srovnávací zprávy – Umožňují zjistit, zda u hodnoceného došlo ke změně po určitém časovém odstupu. Systém umožňuje vytvořit srovnání výsledků v libovolném časovém horizontu.

Průzkum firemní kultury

Firemní kultura je specifický sociální systém přítomný v každé organizaci. Správně nastavená firemní kultura může napomáhat zvyšování efektivnosti organizace, stejně tak špatně zavedená firemní kultura může organizaci uškodit.

Správně nastavená firemní kultura dobře ovlivňuje vztahy mezi zaměstnanci, jejich spokojenost i pracovní výkonnost. Neznáte firemní kulturu ve vaší společnosti? Nabízíme vám on-line průzkum na tuto oblast. Na základě výsledků vám rádi navrhneme další kroky.

Zaujal Vás tento produkt? Potřebujete více informací?

Kontaktujte nás:

Ing. Jana Karmasinová (Rozmahelová)

Produktový manažer

agentura Motiv P s.r.o.

jana.karmasinova@motivp.com

+420 773 744 381