Efektivita náboru: 10 otázek, před kterými neutečete

Ilustrační snímek

Jaký vliv má nábor na obchodní výsledky naší firmy? Této otázky se obává nejeden personalista, po němž vedení firmy vyžaduje jasná čísla, procenta, finanční částky. Pokud jste sami ještě nezažili „grilování“ ze strany finančního ředitele, pak vězte, že byste se měli důkladně připravit.

Tomuto tématu se věnuje John Sullivan ve svém dalším článku na serveru ERE.net. Upozornil na deset „pekelných“ otázek, na než by měl být připraven každý manažer HR, který se chystá mluvit s vedením firmy o efektivitě náboru.

1. Jaký vliv – vyjádřeno v penězích – má nábor na zvyšování příjmů naší firmy?

Vyčíslete, jak nábor dokáže zvyšovat příjmy firmy tím, že přijímá výkonnější zaměstnance a inovátory na pozice navázané na nejvyšší příjmy.

2. Jakou konkurenční výhodu na trhu práce nám zajišťuje náš jedinečný a efektivní přístup k náboru?

Předložte data, která ukáží, že vaše firma postupuje při hledání zaměstnanců lépe než konkurence. Dokažte, že vaše strategie, náborový tým a metody budou konkurenceschopné i do budoucna.

3. Které pozice mají největší vliv na úspěch a zisk firmy?

Musíte ukázat, že se prioritně zaměřujete na nábor nejvýkonnějších pracovníků na pozice s největším vlivem na zisk firmy. Identifikujte tyto pozice a míru jejich vlivu. Pak vyčíslete, v jak zvýšené míře se na tyto pozice zaměřujete.

4. Jaký je výkonnostní rozdíl mezi nejvýkonnějším a průměrným pracovníkem na téže pozici?

Vaším úkolem je předložit procentuální a finanční ukazatele dokládající tento rozdíl. Doložte také data, která potvrdí, že přidělujete své nejlepší zdroje kandidátům s nejvyšším výkonnostním rozdílem.

5. Jak se zlepšuje výkonnost nových pracovníků vzhledem k minulým letům a ke konkurenci?

Předložte meziroční srovnání výkonnosti a retence zaměstnanců na klíčových pozicích. Dokažte zvýšení kvality náboru ve srovnání s konkurencí. Dále ukažte, že uplatňujete analýzu chyb za účelem identifikace a odstranění nefungujících náborových nástrojů.

6. Jak naše zaměstnanecká značka dokáže přilákat nejlepší talenty?

Zde je třeba doložit měřitelné důkazy o tom, že nejlepší talenty na trhu vědí, jaké jedinečné podmínky jim nabízíte a že to, co děláte pro propagaci vaší firmy jako zaměstnavatele, vede k růstu počtu kvalitních uchazečů o práci u vás.

7. Čím konkrétně dokážeme přilákat nejlepší talenty?

Dokažte, že systematicky sledujete, jak se k vám dostávají nejvýkonnější zaměstnanci a co je pro ně nejpřesvědčivějším argumentem, aby si vás vybrali. Pak prokažte, že tyto informace pravidelně předáváte svým nadřízeným a také manažerům, kteří vybírají nové lidi do svých týmů.

8. Jak odhalujete náborové chyby s největším dopadem na firmu?

Popište formální proces odhalování chyb a vyčíslování jejich dopadů s cílem, aby se jich manažeři a náboráři vyvarovali. Předložte výpočet nákladů na každou zásadní procesní chybu, jako je například pomalý nábor, neefektivní pohovory nebo nekvalitní popisy práce. Ukažte, že se tyto náklady meziročně snižují.

9. Jaká je míra spokojenosti s náborem ze strany uchazečů o práci a manažerů?

Předložte čísla týkající se spokojenosti účastníků s vašimi procesy. Vedení firmy zajímá, jak uchazeči a manažeři hodnotí pohotovost reakcí náborářů, časovou náročnost procesu či celkovou kvalitu náboru. Chce vidět, že minimálně spokojenost uchazečů je vyšší než loni a než u konkurence.

10. Jaká je návratnost investic do náboru ve srovnání s HR a dalšími funkcemi ve firmě?

Bez tohoto měřítka se neobejdete. Musíte ukázat, do jaké míry se firmě vyplatí investovat do náboru.

Jak jste na tom s měřením efektivity náboru u vás ve firmě? Uměli byste odpovědět na tyto otázky?

-kk-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net