Efektivní recruitment? Informace hledejte v datech!

Optimální rozhodnutí znamenají rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem jakéhokoli podnikání. Správná rozhodnutí stojí a padají na správných informacích - podkladech pro rozhodování. A správné informace získáte z kvalitně vedených a zpracovaných dat, která máte o své firmě, zákaznících i tržním prostředí k dispozici. V souvislosti s neustále rostoucím objemem těchto dat je tato zákonitost v prostředí komerčních firem již několik let daným faktem, zejména při činnostech bezprostředně souvisejících s finančním plánováním, marketingem a obchodem.

Důležitá data však ve firmách neexistují jen ve finančním, marketingovém či obchodním oddělení, ale i jinde. Příkladem jsou například data, která vznikají v personálním oddělení v souvislosti s náborem zaměstnanců. Důvodem tohoto trendu je skutečnost, že při zjišťování informací o kandidátovi na pracovní pozici se již náboráři neomezují pouze na jeho CV a osobní dojem z pohovoru. Pracují i s dalšími informacemi, které jim o konkrétním zájemci prozradí sociální sítě či jeho video prezentace, oblíbenou metodou je také psychologické testování. Recruiteři využívají všech relevantních informačních zdrojů, neboť nábor nových zaměstnanců je nákladnou záležitostí: nejen vzhledem ke své časové náročnosti, ale zejména kvůli dopadu dobrého/špatného výběru na celou firmu. Naštěstí ke zpracování tohoto množství informací o uchazečích, stejně jako pro vytvoření profilu ideálního kandidáta a porovnání uchazečů s tímto profilem, jsou k dispozici také dokonalejší nástroje.

Ukázkou takového efektivního využití je případ švýcarské pojišťovny Helvetia, kde byla data využita při zavedení data driven recruitmentu. V pojišťovnické branži jsou osobní prodej a tudíž kvalita obchodníků alfou a omegou. V Helvetii se proto rozhodli vyvinout online nástroj usnadňující a zpřesňující předvýběr uchazečů o obchodní pozice. Přizvali ke spolupráci renomovaného pracovního psychologa a odstartovali projekt „Assessment Center Online“. Prvním krokem bylo vytvoření profilu ideálního obchodníka. Využili nejrozšířenější statistický softwarový nástroj IBM SPSS Statistics a software IBM SPSS Data Collection, určený pro sběr a zpracování dat a provedli rozsáhlé dotazníkové šetření svého stávajícího obchodního personálu. Na základě výsledků tohoto průzkumu potom určili osobnostní a charakterové vlastnosti, pracovní zkušenosti a postoje typické pro ideálního kandidáta na obchodní pozici. Každý nový zájemce o pracovní post v obchodním oddělení Helvetie nyní prochází online předvýběrem, aby se eliminovali nevyhovující kandidáti.

Pro Helvetii znamená toto řešení významnou úsporu nákladů při náboru zaměstnanců, protože teprve uchazečům, kteří tímto předkolem úspěšně projdou, věnují personalisté další pozornost. Dalším nezanedbatelným výsledkem kvalitnějšího výběru je snížení fluktuace obchodníků, které má velmi pozitivní vliv na loajalitu zákazníků a cross/up-sell.

Nedílnou součástí práce personálního oddělení je také vzdělávání zaměstnanců a udržování jejich profesionální úrovně, protože zaměstnanci jsou jedním ze zdrojů konkurenční výhody. A stejným zdrojem konkurenční výhody jsou také data, kterými daná společnost disponuje. Jenže pouze profesionálové umí z dat získat informace. Navrhněte spolu s námi svým zaměstnancům odborný růst v oblasti práce s daty, vyškolte z nich skutečné profesionály v oboru.