Ekologie na pracovištích pokulhává

Řada zaměstnanců, kteří se ve svém osobním životě chovají ekologicky, v práci své „zelené“ návyky opouští. Ukázal to alespoň výzkum společnosti Envirowise mezi 1 800 britskými zaměstnanci. Třetina z nich přiznala, že v práci nevěnuje žádnou pozornost množství zdrojů, které využívá a nijak se nesnaží snížit objem odpadu. 70 % přitom uvedlo, že doma se chová ekologičtěji.

Profesor Wall, ředitel britského Institutu pracovní psychologie, komentoval závěry výzkumu s tím, že jde o výsledek tlaku na pracovištích, kde není dostatek času ani podpory k ekologickému zacházení s odpady. Zaměstnavatelé by se měli touto problematikou více zabývat, protože zaměstnanci se budou chovat ekologičtěji až ve chvíli, kdy jim to bude usnadněno.

34 % dotázaných zaměstnanců omlouvalo své jednání chybějícími firemními pravidly pro ekologické chování. 59 % by uvítalo více ekologických možností na pracovišti, například koše k recyklaci odpadu. Zaměstnavatelé by podle Walla měli zvážit speciální kroky, které zaměstnance více vtáhnou do ekologické problematiky. Mohou například jmenovat osoby, které ekologické chování povedou.

-kk-

Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups