Emoce k práci patří

Studie ze září minulého roku, které se zúčastnilo 1100 zaměstnanců a 300 odborníků na lidské zdroje se zaměřila na to, jak obyvatelé severoamerického kontinentu vnímají svou práci. Odhalila, že tito lidé prožívají v souvislosti se svou prací silné emoce, ty jsou však vesměs negativní. Mezi jejich současnou a vysněnou prací je podle výsledků studie velká mezera. Američané a Kanaďané si v práci připadají odcizení a rozzlobení, což konec konců dokázali dotazovaní specialisté na lidské zdroje odhalit. Nedokázali však již odhalit příčinu tohoto faktu.

Problémem mnohých manažerů a firem je to, že nevěnují emocím svých pracovníků dostatečnou pozornost. Zaměstnanci přitom potřebují v práci zažívat pozitivní emoce, které v důsledku povedou k dobré výkonnosti firem. Důležitost přikládají podle výsledků průzkumu zejména:
- potřebě cítit se součástí firmy a kompetentní osobou pro výkon dané činnosti,
- potřebě upevnit v práci své osobní schopnosti a zajistit si kariérní postup,
- potřebě ocenění.

Zdá se, že neustále platí to, že zaměstnanci neprahnout tolik po finančním ohodnocení, jako po tom být součástí nějaké struktury a věřit, že mohou svou prací k něčemu užitečnému přispět. Podniky by proto měli pozitivní emoce svých zaměstnanců podporovat.

**Datum vydání:** II/2003
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide