Emocionální vůdcovství

Duševní stav vedoucích pracovníků má podle odborníků velmi podstatný vliv na výkonnost jejich podřízených. Prchlivý a bezohledný šéf vytváří toxickou organizaci s negativní výkonností, inspirativní a optimistický šéf naopak povzbuzuje své podřízené, což se pozitivně projevuje na jejich výkonnosti. Hlavní rolí vrcholových manažerů by tedy mělo být emocionální vůdcovství. Dříve než se zaměří na vytváření podnikových strategií nebo přijímání zaměstnanců, měli by zvážit dopad svých nálad a chování na podřízené.

Důležité je zejména uvědomit si, že vůdcovství není totéž co management. Nemá nic společného s charismatem nebo speciálními povahovými rysy. Management se zaměřuje na zvládnutí komplexnosti. Vůdcovství se naopak soustředí na zvládnutí změny. Mnohé společnosti jsou v dnešní době příliš soustředěné na management, vedení je však v jejich rámci nedostatečné. Stejnou chybou je i silné vůdcovství a slabý management. Skutečnou změnou je kombinace silného vůdcovství a silného managementu, využití jednoho ke zlepšení druhého.

**Datum vydání:** IV/2003
Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk